94acbd61be734f2e.jpg

oto Święta Zuzanna od Słodyczy
opiekuje się wszystkimi dziewczętami uzależnionymi od słodyczy…